Розклад

Іноземна мова

Латинська мова та основи медичної термінології

Українська мова (за професійним спрямуванням)